Aktualności

Nowy park w Zakopanem

Dodano: 2013-09-29
W zakopiańskim parku miej­skim otwarto nowy kompleks rekreacyjno-sportowy, na który składa się plac zabaw, ska­te­park, bo­isko do ko­szy­ków­ki, korty te­ni­so­we i am­fi­te­atr. W ramach rewitalizacji okolicy prze­bu­do­wa­no także Ta­trzań­skie Cen­trum Kul­tu­ry i Spor­tu „Ju­trzen­ka" oraz pl. Nie­pod­le­gło­ści. In­we­sty­cja kosz­to­wa­ła ponad 17 mln zł, z czego ok. 5 mln pochodziło zdotacji UE.

« Wróć zobacz więcej aktualności »