Regulamin serwisu


REGULAMIN SERWISU

 

Definicje:

Serwis – serwis internetowy pod adresem www.wgorach.info.

Usługodawca/ Administrator/ Właściciel Serwisu – firma Fobit - Tomasz Jarosz z siedzibą w Warszawie.

Ogłoszeniodawca – osoba zarejestrowana w Serwisie, właściciel miejsca noclegowego publikujący jego dane w Serwisie.

Konto – konto założone w Serwisie przez Ogłoszeniodawcę, umożliwiające edycję danych miejsca noclegowego Ogłoszeniodawcy.

Ogłoszenie – informacja o obiekcie noclegowym.

 

I. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z wyjątkiem dodawania Ogłoszeń.

Serwis jest wyłącznym właścicielem majątkowych i osobistych praw autorskich do wszystkich elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie.

Publikowane w Serwisie treści stanowią własność Serwisu i podlegają ochronie prawnej.

Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która akceptuje warunki regulaminu Serwisu.


II. Usługodawca

Usługodawcą, Administratorem i Właścicielem Serwisu jest firma Fobit - Tomasz Jarosz z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 9 m 174.

III. Rejestracja

Ogłoszeniodawca musi dokonać rejestracji w Serwisie. Ogłoszeniodawca ma obowiązek zapoznać się z zasadami korzystania z Serwisu, a rejestracja w Serwisie jest potwierdzeniem faktu, że zasady te w pełni akceptuje.

Założenie Konta wymaga od Ogłoszeniodawcy podania danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dokonując rejestracji w Serwisie Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz ww. ustawą, a także ustawą z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ogłoszeniodawca zgadza się także na prezentację tych danych w Serwisie.

Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. Opublikowanie nieprawidłowych informacji skutkować będzie usunięciem konta Ogłoszeniodawcy i opublikowanych treści bez prawa do zwrotu wpłaconej należności.

Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych, informacyjnych i statystycznych oraz publikowanie ich drogą internetową jak również zgadza się na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Ogłoszeniodawcę, dotyczącej Serwisu, działalności Usługodawcy i jego partnerów handlowych.


IV. Ogłoszenia i płatności

Dodanie Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatne.


V. Postanowienia końcowe

Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Usługodawcę. Nowa wersja regulaminu obowiązuje od momentu opublikowania w Serwisie.

Usługodawca ma prawo do zmian w formie oferowanej usługi, może ją także czasowo zawiesić lub też zakończyć bez uprzedniego powiadamiania.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane oraz nieprawdziwe treści zamieszczone w Serwisie przez Ogłoszeniodawców.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niekompletne wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w razie, gdy to niewykonanie lub niekompletne wykonanie spowodowane zostało następstwem siły wyższej.

Regulamin stanowi obowiązującą część umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą oraz Usługodawcą.

Ogłoszeniodawca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Regulamin obowiązuje od 27 stycznia 2014 roku.

 

Właścicielem serwisu jest:

Fobit - Tomasz Jarosz, ul. Białostocka 9 m 174, 03-741 Warszawa